Eesti Mobiil-ID rakendus SIM-kaardil

Nimi
Semjon Kravtšenko
Kokkuvõte
Mobiil-ID on eID lahendus, mida saab kasutada autentimiseks ja digiallkirjastamiseks. See toimib juba ligi aastakümne ja on Eestis populaarne. 2022. aasta mai seisuga oli Mobiil-ID-l üle 251 000 kasutaja ning iga kuu tehakse keskmiselt 10 miljonit toimingut. Lahendus tugineb telefonis oleva SIM-kaardisse sisseehitatud spetsiaalsele Mobiil-ID funktsionaalsusele. Mobiil-ID kohta on olemas avalikult kättesaadav dokumentatsioon, kuid see kirjeldab peamiselt infovahetust Mobiil-ID tuge pakkuva e-teenuse ja Mobiil-ID tagasüsteemi vahel. Avalik teabe sellest, kuidas Mobiil-ID funktsionaalsus on rakendatud SIM-kaardis ning ka sellest, kuidas toimib selle interaktsioon mobiiltelefoniga ja infovahetus Mobiil-ID tagasüsteemiga, on ebapiisav. Käesolevas töös on dokumenteeritud mobiiltelefoni ja SIM-kaardi vahelised interaktsioonid. Lisaks sellele, SIM-kaardi ja Mobiil-ID tagasüsteemi vaheline side ja infovahetus on kirjeldatud ning ka see, kuidas Mobile-ID teenindus SMS-sõnumeid kasutatakse Mobiil-ID toimingute teostamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF