arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lehe külastusaja arvutamine veebianalüütikas
Nimi Robert Joonas
Kokkuvõte Käesolev bakalaureusetöö selgitab veebianalüütika levinud probleeme seoses lehe külastusaja arvutamisega ning üritab neid probleeme lahendada uue tarkvaralahendusega. Töö käigus integreeritakse innovatiivne lahendus olemasoleva veebianalüütika tööriista Plausible Analytics rakendusse. Autori loodud uued funktsionaalsused on programmeeritud keeltes JavaScript (eesliidese jaoks) ja Elixir (tagarakenduse jaoks). Töö kirjeldab järk-järgult uue lahenduse arenduskäiku, tuues välja kõige olulisemad funktsionaalsused ja põhjendades mõningaid valikuid implementeerimisel. Lõpuks annab käesolev töö valminud lahendusele ka hinnangu, kasutades selleks Plausible’i ettevõtte veebilehelt kogutud andmeid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Uku Täht, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2022
PDF