DeepMOOC platvormile tarkvarakonveieri arendamine

Nimi
Andre Anijärv
Kokkuvõte
DeepMOOC platvorm on loodav keskkond tudengitele ja õppejõududele esitatud programmikoodi automaattestimiseks. Platvormi idee sündis asjaolust, et praegu Tartu Ülikoolis kasutusel olev lahendus- Virtual Programming Lab on piiratud programmeerimiskeelte toega ning ei sisalda mõningaid võimalusi, mis oleks kasulikud programmeerimisaineid läbi viies. DeepMOOC platvormi eesmärk on need piirangud kaotada ning tulevikus saada universaalseks platvormiks, kus läbi viia programmeerimisainete raames automatiseeritavaid tegevusi. Need ei pea piirduma ainult klassikalise ühiktestimisega, vaid võivad endast kujutada näiteks ka koodi staatilist analüüsimist või ajakulu mõõtmist. Selle bakalaureusetöö raames arendatakse DeepMOOC platvormile tarkvaralist konveierit. Konveieri ülesanne on vastu võtta sissetulevad töid ning käivitada neid isoleeritud konteinerkeskkonnas ning on seega üks platvormi põhikomponente. Töös arutletakse ka tehnoloogiliste ja disaini puudutavate valikute üle ning kirjeldatakse lõpptulemuse ülesehitust ning valminud funktsionaalsust. Töö tulemusena valmis kahe konveieri komponendi lähtekood: toru ja tööline. Viimase ülesanne on esitatud koodi jooksutamine isoleeritud Kubernetese podis, kuid toru ise on disainitud olema hõlpsasti laiendatav uut tüüpi töölismoodulitega, mida tehes saab tulevikus platvormile uut funktsionaalsust lisada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tõnis Hendrik Hlebnikov, Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad