Tekstülesannete automaatne lahendaja

Nimi
Priit Vallap
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebiprogramm, mis võimaldab etteantud matemaatilist tekstülesannet lahendada automaatselt, tagastades nii õige vastuse kui ka lahenduskäigu. Osana tööst on vaja ka piiritleda sobivate ülesannete raskusaste ja vorm. Programmi peamine töövahend on EstNLTK keeletöötluse teekide kogum. Tulenevalt piirangutest EstNLTK poolelt on programm kirjutatud Pythoni programmeerimiskeeles.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad