Mudelipõhise testimise õppematerjalide ja koduülesande loomine ainele ,,Automaadid, keeled ja translaatorid”

Nimi
Alexandra Põllumäe
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on koostada õppematerjalid mudelipõhisest testimisest kursusele “Automaadid, keeled ja translaatorid” ning leida vastus uurimusküsimusele, kas mudelipõhiselt sobib testida kursuse neid ülesandeid, mille taga peituvad olekumasinad? Töös kasutati mudelipõhise testimise tööriista GraphWalker, mille olemus sarnaneb olekumasinatele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF