arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mudelipõhise testimise õppematerjalide ja koduülesande loomine ainele ,,Automaadid, keeled ja translaatorid”
Nimi Alexandra Põllumäe
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on koostada õppematerjalid mudelipõhisest testimisest kursusele “Automaadid, keeled ja translaatorid” ning leida vastus uurimusküsimusele, kas mudelipõhiselt sobib testida kursuse neid ülesandeid, mille taga peituvad olekumasinad? Töös kasutati mudelipõhise testimise tööriista GraphWalker, mille olemus sarnaneb olekumasinatele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2022
PDF