Graafialgoritmide sisendite genereerimine

Nimi
Uku Hannes Arismaa
Kokkuvõte
Töö eesmärk on aine „Algoritmid ja andmestruktuurid“ õpetamist abistava programmi loomine. Programm genereerib graafialgoritmidele sisendeid nii, et genereeritud sisendid oleks algoritmi tööd sisendil läbimängivale tudengile võimalikult sarnase raskusega. Nii saab aine „Algoritmid ja andmestruktuurid“ õppejõud kiiresti genereerida tööde ja harjutuste jaoks tudengitele erinevaid sisendeid. Programm koosneb meetoditest, mis genereerivad sisendeid Kahni, Dijkstra, Bellmann-Fordi ning Floyd-Warshalli algoritmidele. Programm aitab tudengitel tulevikus paremini graafialgoritme omandada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad