Eriolukorras Tartu Ülikooli informaatika õppekava kursustes kasutatud distantsõppemeetodid ja nende mõju tulemustele nelja kohustusliku aine põhjal

Nimi
Laura Raudsepp
Kokkuvõte
Enne koroonaviiruse levikut toimus Tartu Ülikoolis kogu õppetöö kontaktõppe vormis. Seoses 2020. aasta kevadel kehtestatud piirangutega suunati kogu õppetöö distantsile, mis tähendas kõigi jaoks uute vahendite kasutuselevõttu ja vastava olukorraga kohanemist. Esialgu oli selline õppevorm kõigile uus, kuid aasta hiljem kaugõppele minnes, said õppejõud rakendada varasemast kogemusest õpitut ning õppekorralduses tehti vastavad korrektuurid. Distantsõppe läbiviimist ja selle mõju akadeemilisele sooritusele on varasemalt uuritud, kuid peamiselt väljaspool Tartu Ülikooli. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, millist mõju avaldas 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastatel läbi viidud distantsõpe õpitulemustele võrreldes kaugõppe-eelse ajaga ning millised kasutusel olnud õppemeetodid osutusid kõige tulemuslikumateks. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi uurimus Tartu Ülikooli informaatika õppekava nelja kohustusliku aine põhjal, kuhu kuulusid kursused LTAT.03.003 ,,Objektorienteeritud programmeerimine’’, LTAT.03.004 ,,Andmebaasid’’, LTAT.06.002 ,,Andmeturve’’ ja LTMS.00.019 ,,Diskreetne matemaatika I’’. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti valitud ainete kolme kevadsemestri eksamiprotokolli kantud õpitulemusi ning koguti informatsiooni kursuste korralduse kohta konkreetsete ainete vastutavatelt õppejõududelt ning Courses leheküljelt.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp, Piret Luik
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF