Vee simulatsiooni loomine Blastronaut mängule

Nimi
Arlo Tammekun
Kokkuvõte
Uurimistööd on näidanud, et interaktiivsus mängib olulist rolli videomängu nautimises ja kaasahaarava mängukeskkonna pakkumine motiveerib mängijaid hiljem tagasi tulema. Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse videomängudes kasutusel olevaid vee simulatsiooni meetodeid ning luuakse vee simulatsioon Godot mängumootoris arendatud videomängule Blastronaut. Töö lõpus viiakse läbi jõudlustestimine simulatsiooni jõudluse hindamiseks ning kasutajatestimine, et hinnata simulatsiooni visuaalset ühtivust, füüsikalist käitumist ja mõju mängule.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad