Privaatsust tagavad anonüümimistarkvarad

Nimi
Allan Alikas
Kokkuvõte
Lõputöö eesmärk on võrrelda üldistamisel põhinevaid anonüümimistarkvarasid, et võtta neist sobivaim kasutusele Health Sense projektis. Võrdlusse kaasati kolm tarkvara: ARX, Amnesia ja Anonimatron. Võrdlus viidi läbi 10 hindamiskriteeriumi alusel, millest osad pärinevad ISO-9421 standardist ja osad tulenevad Health Sense projekti vajadustest. Võrdluse läbiviimiseks loodi 3 komplekti testandmeid, mida kasutati anonüümimisel sisendina. Sobivaimaks tarkvaraks osutus ARX, mis integreeriti Health Sense projektis valmivasse tarkvarakomplekti.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad