arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Privaatsust tagavad anonüümimistarkvarad
Nimi Allan Alikas
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk on võrrelda üldistamisel põhinevaid anonüümimistarkvarasid, et võtta neist sobivaim kasutusele Health Sense projektis. Võrdlusse kaasati kolm tarkvara: ARX, Amnesia ja Anonimatron. Võrdlus viidi läbi 10 hindamiskriteeriumi alusel, millest osad pärinevad ISO-9421 standardist ja osad tulenevad Health Sense projekti vajadustest. Võrdluse läbiviimiseks loodi 3 komplekti testandmeid, mida kasutati anonüümimisel sisendina. Sobivaimaks tarkvaraks osutus ARX, mis integreeriti Health Sense projektis valmivasse tarkvarakomplekti.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad