arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Twitch integratsioon Blastronaut mängule
Nimi Hans Matthias Andreas
Kokkuvõte Otseülekanded Twitch’is on videomängudest huvitatud inimestele populaarne meelelahutus. Kuna mänguarendajatele on uute mängijate leidmine keeruline, siis sellised otseülekanded pakuvad neile head võimalust oma mängu levitada. Paljud mängud on leidnud loomingulisi viise, kuidas oma otseülekannetesse inimesi kaasata. Selleks liidestavad nad oma mängu Twitch teenustega, mis muudavad otseülekanded kaasahaaravamaks. Käesoleva Töö eesmärgiks on arendada Blastronaut mängule Twitch’i vaatajate poolt kontrollitav robot, mida saab proovida juba enne põhimängu avaldamist. Töös viiakse ka läbi kasutajatestimine, mille tagasiside põhjal hinnatakse loodud lahenduse sobivust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad