arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Targa kodu automatsioonid loogilise programmeerimisega Home Assistant platvormil
Nimi Markkus Koodi
Kokkuvõte Tuntumate avatud lähtekoodiga targa kodu platvormidel puudub võimekus automatiseerida seadmeid eesmärgipõhiselt. Käesolev bakalaureusetöö loob rakenduse millega on võimalik eesmärgipõhiselt automatiseerida Home Assistant (HA) platvormile integreeritud seadmeid kasutades Prologi. Lisaks analüüsitakse loogilise programmeerimise võimekust automatiseermisel ning uuritakse millistel juhtudel on HA automatiseerimise süsteem parem kui valminud rakendus.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2022
PDF