arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebisaidi loomine ettevõttele Ilumaja OÜ
Nimi Merilin Kõrnas
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua ettevõttele Ilumaja OÜ veebisait. Töö sisaldab sarnaste olemasolevate lahenduste analüüsi ja võrdlust, loodava veebisaidi funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete väljaselgitamist, veebisaidi loomisel kasutatud tehnoloogiate ülevaadet, andmemudeli kirjeldust, valminud veebisaidi kirjeldust ja testimist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2022
PDF