arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Programmeerimise kursuse silmaringimaterjalide täiendamine
Nimi Kevin Kekki
Kokkuvõte See bakalaurusetöö kirjeldab, kuidas täiendati Tartu Ülikooli kursuse "LTAT.03.001 Programmeerimine“ lisamaterjale ning pakub ideid, kuidas saaks neid edaspidi tõhusamalt rakendada. Lisamaterjalide eesmärk on laiendada üliõpilastele informaatikaalast silmaringi.
Töö raames loodi lisamaterjalid võistlusprogrammeerimise, veebisisu parsimise, heli- ja pilditöötluse, kompileerimise, kodeerimise, krüpteerimise ja suurte andmehulkade töötlemise kohta. Materjalide tõhusamaks kasutamiseks pööratakse kursusel edaspidi lisamaterjalidele rohkem tähelepanu pöörata ja uuritakse, kuidas õpilased neid kasutavad ning mida neist arvavad.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Reimo Palm
Kaitsmise aasta 2022
PDF