arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tallinna avaliku korra ja heakorra järelevalve teostamise protsesside digitaliseerimine
Nimi Randolf Otsepp
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames teostatakse taustauuring, et kaardistada avaliku korra ning heakorra järelevalve teostamise tööprotsesside kitsaskohad. Töö peamine eesmärk on läbi viia äri- ja süsteemianalüüs, et kitsaskohtadele lahendused leida, mille tulemusel on järelevalvet teostavate linna allasutuste töö varasemast efektiivsem.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2022
PDF