Probleemid ja lahendused CI/CD rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga

Nimi
Markus Aksli
Kokkuvõte
DevOps on populaarne tarkvaraarenduse lähenemine, mis lubab kiiremaid ja efektiivsemaid arendustsükleid. DevOpsi praktilisel implementeerimisel omab erilist tähtsust CI/CD, mis tagab lubatud kasu, automatiseerides tarkvara kompileerimise, testimise ja toimetamise. Üks tarkvara arenduse valdkond, kus CI/CD on vähem levinud, on mänguarendus. Mänguarenduses esinevad omalaadsed tehnilised raskused CI/CD rakendamisel, millele ei aita kaasa vähene teadmiste levik. Töö eesmärk on laiendada arusaamist nendest raskustest ning loetleda praktilisi lahendusi CI/CD rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga. Selle nimel viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud firmadega, mis kasutasid Unity mängumootorit oma toodete arendamiseks. Tulemusena kirjeldatakse olulisi tehnilisi raskusi ja mõningaid praktilisi lahendusi versioonihaldus tarkvara ning automaatse kompileerimise, testimise ja toimetamise rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Chinmaya Dehury, Ulrich Norbisrath, Martin Jeret
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF