arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Probleemid ja lahendused CI/CD rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga
Nimi Markus Aksli
Kokkuvõte DevOps on populaarne tarkvaraarenduse lähenemine, mis lubab kiiremaid ja efektiivsemaid arendustsükleid. DevOpsi praktilisel implementeerimisel omab erilist tähtsust CI/CD, mis tagab lubatud kasu, automatiseerides tarkvara kompileerimise, testimise ja toimetamise. Üks tarkvara arenduse valdkond, kus CI/CD on vähem levinud, on mänguarendus. Mänguarenduses esinevad omalaadsed tehnilised raskused CI/CD rakendamisel, millele ei aita kaasa vähene teadmiste levik. Töö eesmärk on laiendada arusaamist nendest raskustest ning loetleda praktilisi lahendusi CI/CD rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga. Selle nimel viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud firmadega, mis kasutasid Unity mängumootorit oma toodete arendamiseks. Tulemusena kirjeldatakse olulisi tehnilisi raskusi ja mõningaid praktilisi lahendusi versioonihaldus tarkvara ning automaatse kompileerimise, testimise ja toimetamise rakendamisel mänguarenduseks Unity mängumootoriga.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Chinmaya Dehury, Ulrich Nobisrath, Martin Jeret
Kaitsmise aasta 2022
PDF