Stabilisaatorkoodide loogiliste X ja Z operatsioonide arvutamine

Nimi
Uku Kangur
Kokkuvõte
Kvantvigadeparandus on lahutamatu osa kvantarvutite kasutuskõlblikuks muutmisel. Kvantarvutuse valdkond tugineb suuresti füüsikalistele katsetele, mistõttu on oluline, et teadlastel olemas vajalik avalikult kättesaadav teadustarkvara nende läbiviimiseks. Antud lõputöö tutvustab algoritmilist meetodit loogiliste X- ja Z-operaatorite leidmiseks kasutades sisendina Pauli rühma elemente. Lõputöö eesmärk on analüüsida ja rakendada seda meetodit Pythoni programmeerimiskeeles. Rakendatud programmi tulemused ja efektiivsus antakse edasi läbi eksperimentaalsete katsete.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Francisco Javier Gil Vidal, Dirk Oliver Jim Theis
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad