Digitoodete juhtimine: digitaalne külmutusagendi haldamise süsteem

Nimi
Peeter Lembit Nieländer
Kokkuvõte
Danfoss A/S on välja arendanud masinõppel põhineva andmejuhitava külmutusagendi lekete avastamise algoritmi, mis tuvastab jahutussüsteemides tekkivad väiksed lekked ilma täiendavate seadmeteta (eeldusel, et kasutatakse Danfoss AKV-ventiile ja kontrollereid) ja jälgib külmutusagendi tarbimist digitaalse logiraamatuga. Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade digitoodete juhtimise meetoditest ja rakendada neid meetodeid, et koostada Danfossi digitaalse külmutusagendi haldussüsteemi digitoote strateegia. Strateegia koostamisel kasutati järgmisi digitoodete juhtimise põhimõtteid: ärimudeli arendamine, mõtteloome ja kasutajauuring, minimaalne töötav toode, nõuded, kasutajakogemus, kasutajatestimine, riskihaldus ja väljalaske haldus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Eduard Ševtšenko, Bjarke Osmundsen, Lars Finn Sloth Larsen
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF