Kolmandate osapoolte teekide analüüs – süstemaatiline kirjanduse ülevaade

Nimi
Liisa Sakerman
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on anda ülevaade asjakohastest teadustöödest kolmandate osapoolte teekide analüüsi teemal. Arendajad kasutavad tihti oma tarkvarasüsteemides kolmandate osapoolte teeke ja tuginevad paketihalduritele, mis aitavad sõltuvusi hallata ja jälgida. Töö annab süstemaatilise ülevaate kirjandusest antud valdkonnas ja loob ülevaate empiiriliste uuringute panusest. Enamik uuringuid keskendus oma eesmärkides kolmandate osapoole teekide korrashoiu aspektidele ning nendega seotud turvariskidele. Töödes väljatoodud probleemid olid samuti seotud nende aspektidega, koos ettepanekutega lisada hoolduse abistamiseks rohkem tuge automatiseeritud tööriistade kaudu. Selliseid tööriistu töötati välja ka mõne uuringu raames. Uuringud olid andmemahukad, kus metaandmed kaevandati vabakasutusega andmebaasidest või paketihaldurite hoidlatest – enim uuritud paketihaldurid olid Maven ja npm. Edaspidiseks tööks pakuti välja viia läbi olemasolevad uuringud teiste paketihaldurite raames, laiendada uuringuid mobiilivaldkonnale ning täiendada kvantitatiivseid tehnikaid kvalitatiivsete meetoditega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad