arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Koolutuskindlate kinnistusskeemide formaalne analüüs tõestusassistendiga EasyCrypt
Nimi Ekaterina Zhuchko
Kokkuvõte Käesolevas töös kasutakse teoreemitõestajat EasyCrypt uurimaks erinevaid kinnistusskeemide koolutuskindlusomaduse definitsioone. Kirjanduses võib eristada kahte viisi koolutuskindlusomaduse definineerimiseks: võrdlus- ja simulatsioonipõhist definitsiooni. Töös kasutame formaalseid analüüsimeetodeid mõlema definitsiooni omaduste uurimiseks. Esmalt anname formaalse tõestuse, et võrdluspõhine definitsioon, mis oli algselt väljapakutud Laur et al. poolt, pole saavutatav. Järgnevalt esitame me uudse simulatsioonipõhise koolutuskindluse definitsiooni. Pakutud definitsiooni valideerimiseks näitame, et sellest järelduvad kinnistusskeemi varjamis- ja sidumisomadus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Denis Firsov, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2022
PDF