Mitmetuumalised kvantarvutid: kvantalgoritmide kaardistuse analüüsimine

Nimi
Anabel Ovide González
Kokkuvõte
Mastaabitava kvantarvuti vahevariandid on juba olemas, aga need pole veel kaugeltki valmis näitama oma täielikku arvutusvõimsust, sest piiranguks on kvantbittide arv ja müra. Seetõttu on aktuaalne ja pöördelise tähtsusega ülesanne kvantprotsessorite mastaapimine, et ehitada mastaapne ja hea rikketaluvusega kvantsüsteem. Üks kõige paljutõotavam kvantarvutite mastaapimise kontseptsioon on moodul- ehk mitmetuumalise arhitektuuri kasutamine, mille korral ühendatakse kvantkiibid kvant- ja klassikaliste seoste kaudu. Mitmetuumaliste kvantprotsessorite arhitektuuri ülitähtis aspekt on tuumade vaheline side, kui tekib vajadus kvantbittide vaheliseks andmevahetuseks, sest selline side on väga kulukas. Sellise tuumade vahelise side vähendamise kontseptsioon näeb ette kvantlülituste optimaalset kaardistamist kvantriistvaras. Seni on mitmetuumaliste kvantprotsessorite jaoks välja pakutud ainult üks kaardistusalgoritm, mis põhineb rOEE (relaxed Overall Extreme Exchange) algoritmil. Selles töös uurime ja analüüsime rOEE rakendamist kvantalgoritmide kaardistamiseks sellises arhitektuuris eesmärgiga tuvastada võimalikud piirangud.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dr. Carmen G. Almudever, Dr. Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF