Pressinõukogule esitatud kaebuste otsuste ennustamine masinõppe abil

Nimi
Anne-Liis Rämson
Kokkuvõte
Käesolevas töös käsitletakse aastatel 2001-2021 Pressinõukogule esitatud kaebusi ja kaebustele vastavaid meediatekste. Töö eesmärkideks on anda statistiline ülevaade Pressinõukogule esitatud kaebustest ja Pressinõukogu otsustes nimetatud eetikakoodeksi punktide mainimistest, rakendada klassifitseerimismeetodeid kaebustele vastavatele meediatekstidele ning leida klassifitseeriv mudel, mis eristaks õigeksmõistva ja tauniva otsuse saanud meediatekste. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade tekstikaevest, klassifitseerimismudelitest (logistiline regressioon, tugivektorklassifitseerija, fastText) ja klassifitseerimismudelite hindamismõõdikutest. Kaebuste analüüsimisel selgus, et Eesti suuremad väljaanded jagunevad eetikakoodeksi punktide mainimiste osas kahte gruppi. Leiti kolm suurt ajakirjandusväljaannet, mille kohta on esitatud kaebustes enam mainimisi saanud koodeksipunkt 4.2 ning kolm väljaannet, mille artiklite puhul on kõige enam mainimisi saanud koodeksipunkt 1.4. Taunivaid otsuseid prognoosis kõige paremini fastText klassifitseerija lemmatiseeritud tekstidel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kairit Sirts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF