arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Puiduettevõtte protsesside optimiseerimine andmeteaduse abil
Nimi Richard Nõmm
Kokkuvõte Selles töös kirjeldatakse soovitussüsteemi arendamise projekti puiduettevõttele Barrus, mille eesmärk on optimeerida partiide koostamist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d) Anna Aljanaki, Kristen Pugi, Vaido Otsar
Kaitsmise aasta 2022
PDF