arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Paralleelne ja pilvepõhine turvaline ühisarvutus
Nimi Kert Tali
Kokkuvõte Turvaline ühisarvutus (MPC) võimaldab andmeanalüüsi mitme osapoole salajastel sisenditel, rakendades hajusaid krüptograafilisi protokolle säilitamaks andmete privaatsus. Erinevalt konventsionaalsest arvutusest vajavad taolised protokollid oma töö võimaldamiseks pidevat protsesside vahelist suhtlust. Üldotstarbelised MPC raamistikud tagavad programmeerijale hõlpsa viisi privaatsust säilitavate rakenduste loomiseks, kuid rakenduste endi jooksutamine eeldab mitme sõltumatu osapoole olemasolu, kes juurutaks vastava protokolli käitamise jaoks tarviliku taristu. Rakendades pilvteenuseid, on võimalik juurutamist automatiseerida enam, kui tundmatu võrgu ja riistvaraga keskkondades. Lisaks on pilve andmekeskustel MPC jõudlusele esmatähtis kiire võrguühendus ning võimalus maksta vaid kasutatud ressursside eest. See töö sisaldab arhitektuuri Sharemind MPC pilvepõhiseks juurutuseks Kubernetese klastritel. Lisaks esitatakse viisid paralleelsetele MPC rakenduste loomiseks, mis neid kiirendaks, jaotades arvutused üle klastri. Implementeeritakse MapReduce ja bulk-synchronous parallel paradigmadel põhinevad rakendused, näitamaks nendega pea lineaarset kiirendust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Riivo Talviste, Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2022
PDF