Pool-juhendamisega automaatne kõnetuvastus väheste ressurssidega keeltele

Nimi
Karel Roots
Kokkuvõte
Automaatne kõnetuvastus on arvutiteaduse valdkond, mis on suunitletud kõne tuvastamise ja tekstiks ümbertöötlemise meetodite ja tehnoloogiate väljatöötamisele. Kõnetuvastus leiab laialdaselt rakendust erinevates inimese-arvuti liidestes. See tehnoloogia võimaldab näiteks puuetega inimestel mõista transkribeeritud kõnet ja aitab neil juhtida arvutisüsteeme kasutades kõnel põhinevat sisendit.
Üks peamisi väljakutseid kõnetuvastuse mudelite loomisel väheste ressurssidega keeltele nagu eesti keel, on piisava koguse andmete puudus, mis on tarvilik närvivõrkudel põhinevate masinõppe mudelite treenimiseks. Hiljuti aga on välja töötatud mitmekeelsed pool-juhendamisega masinõppe mudelid, mis kasutavad juhendamata eeltreenimist suurel kogusel märgendamata andmestikul ja juhendatud peen töötlemist väiksel kogusel märgendatud andmetel. Need mudelid on demonstreerinud kõrget potentsiaali väheste ressurssidega keelte kõnetuvastuse parendamiseks.
Käesolevas töös on uurimise all wav2vec 2.0 nimeline kõnetuvastuse masinõppe mudeli arhitektuur. Töös implementeeritakse ühekeelne masinõppe mudel, mis on eeltreenitud ja peentöödeldud vaid eestikeelsetel andmetel ning mitmekeelne masinõppe mudel, mis on eeltreenitud eesti- ja ingliskeelsetel andmetel ning peentöödeldud eestikeelsetel andmetel. Mudeleid hinnatakse eestikeelsetel test andmetel ning nende tulemusi võrreldakse kasutades sõna ja tähemärgi vea määra.
Eksperimentide tulemused näitavad, et mitmekeelne eeltreenimine saavutab eestikeelsetel andmetel sõna vea määra 12.1% ja tähemärgi vea määra 5%. Samal ajal ühekeelne eeltreenimine saavutab sõna vea määra 26.9% ja tähemärgi vea määra 5.9%. Need tulemused esindavad mitmekeelse mudeli jaoks 53.6% madalamat sõna vea määra ja 15.3% madalamat märgi vea määra kui ühekeelsel mudelil ning toovad esile pool-juhendatud mitmekeelse mudeli potentsiaali parandada väheste ressurssidega keelte kõnetuvastust kasutades märgendamata andmeid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF