Plokiahelapõhiste tehnikate määratlemine privaatsuskonfliktide lahendamiseks organisatsioonidevahelistes e-tervise süsteemide protsessides

Nimi
Sanam Nisar
Kokkuvõte
Hoolimata tervishoiutöötajate, üksikisikute ja teadlaste suurest potentsiaalist, on tervishoiuteabe integreerimine isiklikest tervisekaartidest (PHR) ja elektroonilistest tervisekaartidest (EHR) keeruline struktuurse ja semantilise heterogeensuse, usalduse ja privaatsuse tõttu. Tervishoiuandmete talletamine on emotsionaalne probleem, kuna kardetakse privaatsuse rikkumisi. Plokiahela tehnoloogia võimaldab patsiendi andmete privaatsust, läbipaistvust ja muutumatust organisatsiooniülestes protsessides, kus patsient reguleerib juurdepääsu oma andmetele ja on nende kasutamisest teadlik. Samal ajal tekitab plokiahela tehnoloogia e-tervishoiusüsteemidele uusi väljakutseid, nagu andmete privaatsus, jälgitavus ja veebipõhine jõustatavus. Lõputöös pakume välja turvalise plokiahelapõhise ja patsiendikeskse süsteemi koos PHR-nõuete määratlusega, ontoloogiaga privaatsuskonfliktide lahendamiseks ja haldusmehhanismide jaoks. Kogu selle uuringu käigus illustreerime oma ideid reaalse juhtumiga ennetava ja isikupärastatud tervishoiu kohta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Aleksandr Kormiltsyn, Alex Norta, Vimal Dwivedi
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF