arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Finantspettuste tuvastamine masinõppe meetoditega
Nimi Andres Matsin
Kokkuvõte Antud praktiline projekt on kahe Tartu Ülikooli andmeteaduse üliõpilase ühine magistritöö. Projekt on üks osa masinõppe meetodite rakendamisel finantspettuste tuvastamiseks ettevõttes Salv. Projekti eesmärk on juhendatud masinõppe meetodite abil tuvastada maksetehingutel põhinevaid finantspettusi. Peamiseks tulemuseks on binaarse klassifitseerija loomine, mis ennustab maksetehingu põhjal, kas tegu on pettusega või mitte.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magistrieksam - Andmeteadus
Juhendaja(d) Kaur Lumiste
Kaitsmise aasta 2022
PDF