Mehhaanilise veearvesti digiteerija reaalaja andmete prototüüp

Nimi
Peeter Liik
Kokkuvõte
Tarkade arvestite kasutamine tarbeandmete kauglugemise eesmärgil on moodne ja efektiivne lahendus erinevate tarbimisandmete nagu vesi, elekter, gaas ja muu kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks. Tänu tarkadele arvestitele on kadunud vajadus tarbimisnäitude käsitsi teatamise järele. Elektri, vee ja gaasiettevõtted saavad aga tänu kauglugemisele oluliselt täpsemad ja usaldusväärsemad andmed. Kuigi mitmed majapidamised Eestis naudivad täna kauglugemise hüvesid mitmete erinevate tarbeliikide puhul, on vee tarbeandmete kauglugemine võrreldes mõne teise tarbeliigiga olulises mahajäämuses. Valdav enamik Eesti majapidamisi, eriti korterid, edastavad näite endiselt käsitsi.
Antud töö eesmärk on ehitada reaalajas andmeid edastava digiteerija prototüüp, mis lisaks tavapärasele mehhaanilisele analoognäidikuga veearvestile peamised targa arvesti kasutunnused, nagu kauglugemine ja tarbeandmete ajaloo talletamise ning kuvamise võimaluse. Eesmärk on luua seade, mis oleks madalahinnaline täisfunktsionaalne asendus targale veearvestile. Digiteerija ehitamise protsess ja lõpptulemus näitasid, et madalahinnalise targa arvesti asenduslahenduse ehitamine on võimalik, kasutades optilise märgituvastuse tööriistu fotolt näidu tuvastamiseks ning selle abil näidud masinloetavasse vormi teisendades. Toimiva prototüübi ehitamine näitas, et lahendust on võimalik tootestada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Ahmed Aboumalwa, Heili Orav
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF