Erinevate paketihaldurite teekide sõltuvus graafide analüüsimine

Nimi
Karina Sein
Kokkuvõte
Koodi väljatöötamine võib olla keeruline ja pikk protsess. Üks võimalus arenduse kiirendamiseks on kasutada kolmanda osapoole teeke. Kolmandate osapoolte teeke hallatakse üldjuhul paketihalduriga. Arvestades, et teegid saavad oma funktsioonide loomiseks kasutada teisi teeke, võivad kolmandate osapoolte teekide sõltuvusgraafikud olla ulatuslikud. Vead või turvaprobleemid ühes teegis võivad mõjutada ka teisi teeke, milles seda kasutatakse. Paketihaldureid on juba analüüsitud paljudest erinevatest vaatenurkadest. Üks populaarne andmestik on libraries.io andmestik. Varasemad uuringud, milles kasutati 2017-nda aasta libraries.io andmestikku, jõudsid järeldusele, et paketihalduri ökosüsteemid kasvavad kas lineaarselt või eksponentsiaalselt.
Selle lõputöö eesmärk on kasutada libraries.io andmestiku uuemat 2020. aasta versiooni, et analüüsida iga paketihalduri teekide, versioonide ja sõltuvuste kasvutrende. Seejärel võrreldakse tulemusi varasemate uuringutega. Avastati, et mitte kõik paketihaldurid ei näidanud kasvutendentsi. Valitud paketihalduritest aeglustusid kolm. Ühel juhul oli see suundumus tingitud valedest andmetest. Lisaks kirjeldatakse populaarse libraries.io andmestiku kasutamise kogemusi ja võimalikke probleeme.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kristiina Rahkema
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF