Plokiahela oraakli mudelipõhine projekteerimine

Nimi
Olivier Levasseur
Kokkuvõte
Plokiahel on tugevate terviklikkusomadustega andmetalletust pakkuv hajusraamatu tehnoloogia, mis ei vaja usaldatavat osapoolt. Mudelipõhine projekteerimine on tarkvaratehnika distsipliin, mis lähtekoodi asemel töötab domeenimudelitega. Plokiahela oraakliks nimetame tarkvarakomponenti, mis liidestab klassikalisi ahelaväliseid rakendusi plokiahelapõhiste lepingumonitoridega. Mudelipõhiseid lahendusi on hakatud kasutama, hõlbustamaks plokiahelapõhiste rakenduste arendamist domeenimudelite kaudu. Meie olemasoleva kirjanduse läbivaatus näitab, et plokiahela oraaklite modelleerimiseks leitud lahendustel on piiranguid ja teatud tüüpi oraakleid ei saa nende lahenduste kaudu modelleerida. Selles lõputöös defineerime metamudeli, et illustreerida plokiahela oraakli valdkonna põhimõisteid ja nendevahelisi seoseid. Määratleme UML-profiili, mis laiendab UML-i järgnevusskeemi, et hõlmata elemente plokiahela oraaklite modelleerimiseks. Meie mudel sisaldab ka turvakomponente, kirjeldamaks krüpteeritud sidet oraaklitega. Arendasime MagicDraw pistikprogrammi rakendamaks teisendusreegleid, mis tõlgivad oraaklipõhise mudeli automaatselt klassikaliseks rakenduseks. Töö tulemuseks on mudelipõhine lahendus, mis hõlbustab turvaliste plokiahela oraaklite modelleerimist. Oma tööd oleme analüüsinud funktsionaalsete ja turvanõuete alusel, kasutades hindamisstsenaariumit, mis hõlmab nelja erinevat tüüpi oraaklit, mis suhtlevad ahelavälise rakendusega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Mubashar Iqbal,Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF