Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse projektide taotluste ja lepingute andmete kogumise ja säilitamise protsessi analüüs

Nimi
Maarja Parve
Kokkuvõte
Magistritöös analüüsitakse Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendustegevuse projektide haldamise tööprotsesse eesmärgiga pakkuda välja andmete kogumise ja hoidmise protsess, mis tagab osapooltele ajakohase ja usaldusväärse info. Töös antakse ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli taustast ning teadus- ja arendustegevuse projektide haldamise valdkonna korralduse hetkeseisust. Ülevaate saamiseks ja probleemide kaardistamiseks esitatakse töös äriprotsesside mudelid ja kirjeldused, mille probleemide analüüsi alusel on koostatud tuleviku protsesside ettepanekud. Tuleviku äriprotsesside korralduse ettepanekud lähtuvad Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteedijuhtimise põhimõttest, et andmeid esitatakse ühekordselt ning valdkonnas on üks kontaktpunkt. Töös tehakse ettepanek kasutada enam ära organisatsioonis hetkel kasutusel olevate infosüsteemide võimalusi nende laialdasemalt protsessides kasutusele võtmise ning omavaheliste integratsioonide loomise abil. Vastavate muudatuste tegemine nõuab edasist detailsemat ärianalüüsi ja vajalike osapoolte kaasamist lahenduse teostamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF