Raamistik närvivõrgupõhiste infoeraldustöövoogude loomiseks

Nimi
Hendrik Šuvalov
Kokkuvõte
Meditsiinilised tekstid, nagu näiteks diagnoosid ja epikriisid, esinevad enamjaolt struktureerimata kujul, tihti vabateksti näol. Nendest tekstidest väärtusliku info (nimeolemid ja nendevahelised semantilised seosed) kättesaamiseks kasutatakse üldiselt reegli- ja mustripõhiseid lähenemisi, sh. regulaaravaldisi. Enamikel juhtudel on see kõige kiirem ja efektiivsem lähenemine, kuid eelkõige antud domeenis võib see olla keeruline, kui tekstis esineb palju kirjavigu või kui me ei tea täpselt, mis mustreid otsida. Sellisel juhul sooritaksid närvivõrgud edukamalt tööd kui reeglipõhised lähenemised, kuna nad oskavad ära õppida sõnade tähendused vastavalt kontekstile, milles need esinevad. Käesoleva töö tulemus on töövoog, mis lubab kasutajal luua infoeraldustöövooge meditsiinilistel tekstidel kasutades EstMedBERT keelemudelit, mis on spetsiifiliselt eeltreenitud eestikeelsetel meditsiinitekstidel ja mida saab peenhäälestada klassifitseerima sõnesid. Kui mudel on õppinud esialgsete andmete pealt ülesande ära, saab seda kasutada järgnevate tekstide märgendamiseks, mida kasutaja kontrollib ning järjest rohkemate andmete peal iteratiivselt treenib. Sellist tüüpi treenimist nimetatakse inimsekkumisega õppeks (human-in-the-loop) ning see on osa aktiivõppest. Selline lähenemine võib olla kasulikum teatud tüüpi infoeraldusülesanneteks ning uute nimeolemite leidmiseks töövoogude loomine võib antud lähenemise puhul kasutaja jaoks kergem olla, kuna see ei nõua temalt tehnilisi oskusi. Lisaks valminud tööle kasutasime ka enda arendatud töövoogu, et arendada enda EstMedBERT mudelit kasutav märgendaja, rakendasime seda tekstidele ning analüüsisime nii meie lähenemist kui ka tulemusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Dage Särg, Raivo Kolde, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF