Ehitise vananemise simuleerimine Godot mängumootoriga

Nimi
Karl Kuusik
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö kirjeldab algoritmi, millega saab luua ajas vananevaid ehitisi, vastavalt kasutatud ehitusmaterjalides toimuvatele füüsikalistele protsessidele. Samuti antakse ülevaade eri materjalide vanandamisest arvutigraafikast ning selle jaoks kasutatud meetoditest. Lisaks kirjeldatakse Godot mängumootoris algoritmi implementatsiooni ja tuuakse välja selle käigus tekkinud probleemid ning nende probleemide lahendused. Saadud tulemust analüüsitakse ja diskuteeritakse võimalikke tuleviku edasiarendusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad