Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri iseteeninduse testimine Cypress raamistikus

Nimi
Janeli Õun
Kokkuvõte
Akadeemilised kogukonnad ja uurimisorganisatsioonid vajavad järjest võimsamat arvutusjõudlust. Eestis on teadlastel ja uurijatel võimalik pääseda ligi arvutus- ja mäluresurssidele ETAIS’i iseteenindusportaali kaudu. Portaali kasutajakogemuse ja kasutajaliidese kvaliteedi täiustamiseks peab takistama arendusfaasis tehtud vigade jõudmist kasutajateni. Seda saab ennetada, leides probleemid testimise teel üles.

Selle töö eesmärk on suurendada ETAIS’i iseteenindusportaali testidega kaetavust. Töö sisaldab ETAIS’i ja tarkvaratestimise parimate tavade tutvustust. Portaali arhitektuur dokumenteeritakse, planeeritakse automaatsed integratsioonitestid ja teostatakse need Cypress tarkvara kasutades. Esitletakse tulemused, arutletakse nende üle ja antakse soovitused tulevaste tegevuste kohta.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Ilja Livenson, Viktor Mirieiev
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF