Toodangukõlbulik masinõpperaamistik

Nimi
Kseniia Leshchenko
Kokkuvõte
Masinõpe on kiiresti arenenud puht akadeemilisest valdkonnast organisatsioonidele reaalset väärtust ja turueelist loovaks vahendiks. Masinõpe lubab automatiseerida otsuste tegemist valdkondades, milles traditsioonilised reeglipõhised süsteemid jäävad hätta reeglite koostamise või haldamise keerukuse tõttu. Toodangukõlbulike masinõppesüsteemide väljatöötamine ja haldamine on aga ekspertteadmist, aega ja raha nõudev. Lisaks on toodangukõlbulike masinõppesüsteemide valdkond koos vastavate töövahendite ja parimate praktikatega alles tekkimisel, mistõttu on töötava masinõppelahenduse soovijatel seda tihti keeruline saada. Käesolev töö kirjeldab üldist masinõpperaamistikku, mis tutvustab toodangukõlbuliku masinõppesüsteemi praktikaid. Lisaks on välja arendatud esmane rakenduse ja evituse koodibaas, mis lubab üles seada suvalist masinõppemeetodit rakendava masinõppelahenduse. Käesolev raamistik lihtsustab monitoorimist, kvaliteedi tagamist ajas ja ärivajaduste arvestamist austava masinõppesüsteemi loomist. Väljatöötatud masinõpperaamistikku on edukalt rakendatud suuremas toodangus
olevas süsteemis, mis on vastanud aasta jooksul miljonitele mudelipäringutele ilma süsteemiseisakuteta. Süsteem on pidevalt arenenud ning vastanud skaleeruvuse ootustele, kuis ajas on klientide arv eksponentsiaalselt kasvanud. Lisaks on raamistik aidanud ümber defineerida sellega kokku puutunud spetsialistide nägemuse masinõppelahendustest ning on mõjutanud lokaalselt nii masinõppelahenduste turustamist kui vähendanud ka loodavate töötavate masinõppe lahenduste eelarvehinnanguid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Karl-Oskar Masing, Raivo Kolde
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF