Tartu päikesepotentsiaali kaardistamine

Nimi
Bohdan Romashchenko
Kokkuvõte
Kuna fotogalvaanilised (PV) süsteemid muutuvad üha populaarsemaks ja arenevad, kasvab ka vajadus lahenduste järele, mis aitaks hinnata selliste süsteemide kasutatavust ja mõju laiemalt.
Käesolevas töös käsitletakse kasutusjuhtumina päikeseenergia tootmise potentsiaali hindamist linna mastaabis. See teave võib aidata linnavalitsustel hõlpsamini leida võimalusi päikeseenergia tootmise suurendamiseks ja seeläbi parandada oma linna energiatõhusust. Sellist infot võiks saada linnas asuvate hoonete katuseid analüüsides ja õnneks on Eesti linnade kohta detailse linnageomeetriaga andmestikud avalikult kättesaadavad.
Fotogalvaaniliste süsteemide puhul saab ülalnimetatud andmekogusid kasutada katuste analüüsimise lähtepunktina, eraldades edasiseks töötlemiseks atribuudid, nagu katuse pindala, kalle ja asukoht.
Käesoleva töö eesmärk on luua lahendus, mis võimaldaks hinnata Tartus või ka teistes Eesti linnades võimalikku toodetavat päikeseenergia kogust. Selle tulemusena on autor loonud prototüübi, mis koosneb andmetöötluskonveierist, mis viib läbi geomeetrilist analüüsi, hindab potentsiaalset toodetavad päikeseenergia mahtu, ja veebirakendusest tulemuste visualiseerimiseks.
Varasemalt on sarnaseid uuringuid tehtud, aga nende tulemused ei ole avalikult kättesaadavad, ei ole praktiliselt rakendatavad Tartu linnale või on aegunud.
Käesolevas töös kirjeldatud lahendus kasutab uusimat tehnoloogiat ja ei kasuta tasulisi kolmandate osapoolte teenuseid. Lisaks on see loodud töötama Eesti andmetega, mida ei olnud võimalik kasutada mõne olemasoleva tööriistaga ilma neid täiendamata. Loodetavasti täiustatakse väljatöötatud vahendit tulevikus veelgi ja selle võtavad kasutusse kohalikud omavalitsused energiatõhususe parandamiseks erinevates Eesti linnades.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF