Süstemaatiline kirjanduse ülevaade konfliktide tuvastamisel ja lahendamisel kasutusel olevate uurimistööde ja tavade määrast tarkvaraarenduse nõuete analüüs sotsiotehnilistes süsteemides. Milline on hetkeseis?

Nimi
Orkhan Jamaladdinov
Kokkuvõte
Tarkvaraarenduse nõuete analüüs (NA) olulisteks osadeks on konfliktide tuvastamine ja lahendamine. Konfliktide õigeaegsel avastamisel ja lahendamisel on rakendust erinevates valdkondades, eriti sotsiotehnilistes süsteemides. Sel põhjusel on nõuete vaheliste konfliktide uurimine ka tähtsal kohal nõuete koostamise arendamisega tegelevates ringkondades. Põhjalikuma uuringu vajadust rõhutavad ka olukorrad, kus sidusrühmadel on erinevad arusaamad lahendusest ning sellel põhjusel tihti püstitatakse konfliktseid eesmärke. Nii teoreetilisest kui eksperimentaalsest arengust nõuete koostamise uuringute valdkonnas vaatamata, on puudujääk süstemaatilisest uuringust, mis koondaks ja hindaks üheselt teoreetilisi ja eksperimentaalseid uuringuid. Antud uurimistöö koondab erinevad uuringud ning annab laiaulatusliku ülevaate tarkvaraarenduse NA valdkonnast. Antud töö on püstitatud sotsio-tehniliste süsteemide kvaliteedi parandamise vaatenurgast, rõhuga sidusrühmade rahulolu parendamisele. Seda eesmärgiga omandada laiemat ja põhjalikumat vaatenurka NA protsessile. Eesmärgi saavutamiseks kasutatud materjali kogumiseks on kasutatud NA protsessile vastavaid otsingutermineid. Kasutatud materjalide alla kuuluvad artiklid, konverentsiettekanded, seminarid, sümpoosiumid, raamatupeatükid ja IEEE publikatsioonid. Algse uuringu tulemusel eraldati 1720 allikat, mille hulgast peale detailsemate nõuete rakendamist valiti 66 allikat. Antud töö tulemused näitavad, et kuigi konfliktihalduse valdkonda on mõneti uuritud, on vähem teada olevaid lahendamine praktikaid kui tuvastatud konflikte. Samuti näitavad antud töö tulemused, et sidusrühmad ei ole aktiivselt seotud otsuste vastuvõtmisega. Olemasolevatel tavadel on ka mitmeid puuduseid, nagu olemasoleva kompetentsi nõudmine ning puudujäägid täieliku automatiseeringu rakendamisel. Kokkuvõtvalt näitab antud uuring, et sõltumata mõningatest puudujääkidest on hetke olemasolevad tavad laialt kasutuses, ning tarkvaraarenduse NA valdkonda võetakse pidevalt kasutusele uusi tehnikaid eesmärgiga vähendada olemasolevaid lünki praktikas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad