arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Interaktiivne VR Kunstigalerii: Maali teisel poolel
Nimi Jelizaveta Kuznetsova
Kokkuvõte Töös kirjeldatakse interaktiivse VR kunstigalerii rakenduse "Maali teisel poolel" uuenduslikku kontseptsiooni ja selle prototüübi arendamist. Lahenduse eesmärk on täiustada maali, mis võimaldaks pealtvaatajal siseneda ja interaktiivselt uurida maalimaailma, kuid siiski naasta nii selle maali kui ka teiste maalide eksponeerimise klassikalises galeriiformaadis. Käesolev töö hõlmab ülevaadet sarnastest rakendustest, detailset rakenduse prototüüpi disaini ja hindamist koos sihtrühma tagasisidega. Virtuaalse galerii prototüüp on loodud vastavalt virtuaalreaalsuse rakenduste ja mängudisaini põhiprintsiipidele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ulrich Norbisrath, Kärt Summatavet
Kaitsmise aasta 2022
PDF