Interaktiivse treeningurakenduse kujundamine kasutaja emotsionaalsete nõuete alusel

Nimi
Elen Tingas
Kokkuvõte
Kasutaja emotsioonidega arvestamine on tarkvaratehnika valdkonnas aja jooksul arenenud. Viimastel aastatel on erinevad uuringud hakanud arvestama kasutaja emotsionaalsete vajadustega ja nende integreerimisega nõuete väljaselgitamise protsessi. Kasutaja emotsioonidega arvestamine tarkvaraarenduse varajases staadiumis võib tuua süsteemile pikaajalist kasu. Käesoleva magistritöö raames arendati praktiline ja interaktiivne treeningurakendus lähtudes kasutaja emotsionaalsetest nõuetest. Magistritöös vaadeldi motivatsioonimudeleid ja nende sidumist emotsionaalsete eesmärkidega, et luua emotsionaalseid eesmärgimudeleid. Emotsionaalsed eesmärgimudelid loodi Do/Be/Feel/Role andmete põhjal. Andmed koguti magistritöö raames korraldatud 182 osalejaga küsitluses, milles paluti osalejatel vastata Do/Be/Feel/Role raamistikus esitatud küsimustele. Küsitluse vastuste põhjal loodi arendatud treeningurakendusele emotsionaalsed eesmärgimudelid ja tagati, et iga emotsionaalse eesmärgiga oleks seotud vastav funktsionaalne eesmärk. Emotsionaalse eesmärgimudeli hierarhia lehetasandi põhjal koostati kasutajalood. Koostatud kasutajalugude põhjal arendati React JS raamistikus tarkvararakendus. Seejärel viidi tarkvararakenduse kasutajate hulgas läbi küsitlus, paludes kasutajatel seda rakendust esmalt kogeda ja seejärel täita System Usability Scale test. System Usability Scale testi tulemus oli umbes 84,5, mis on tarkvarasüsteemile positiivne tulemus. Jõuti järeldusele, et kasutaja emotsionaalsete nõuetega arvestamine tarkvaraarenduse alguses avaldab positiivset mõju tarkvara kasutajakogemusele ja kasutatavusele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF