Energiatarbimise modelleerimine termilise pildistamise abil

Nimi
Hashim Hashimov
Kokkuvõte
Meie pakume uut lahendust rakenduste energiakasutuse mõõtmiseks isiklikes seadmetes, ilma seadmeid muutmata. See hõlmab nii nuti kui ka kantavaid seadmeid. Tänapäeval on raske täpselt hinnata, kui palju energiat rakendused kasutavad. Kuna seadmetel puudub eemaldatav aku, siis see võimaldab nende igapäevast tööd optimeerida, aga tagajärjeks on nüüd raskem arvutada rakenduste energiakasutust. Üks põhjustest on lahenduste kasutamine tüüpiliste seadmete jaoks, näiteks Monsoon'i energia arvutaja, mitte seadme spetsiifilist lahendust. Meie toode kasutab termograafiat, millega me mõõdame rakenduste energiakasutust seadmes. Me arendame funktsionaalset prototüüpi, mis demonstreerib meie lahenduse lihtsust ja mugavust. Võrreldes teiste erinevate tarkvaradega leidsime, et meie lahendus annab sarnast energiakasutuse hinnangud nagu olemasolevad riistvara lahendused. Veel leidsime, et meie toode eristab rakendusi omavahel ja teeb erinevaid hinnanguid selle järgi. Lisaks sellele meie lahendus saab hinnata energiakasutust ka asjade interneti (IoT) seadmetes. Me veel arendasime regressiooni mudeli, mis ennustab oodatavat võimsust termograafiast.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Huber Flores
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF