Nvidia Drive-i testimine mängulinnas väikestel autodel

Nimi
Illimar Laanisto
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ja hinnata närvivõrgupõhise
pilditöötluse võimalusi Nvidia Drive’is mitte-ideaalsetes tingimustes. Andmed mudelite jaoks on kogutud puidust mänguasjalinnakust, mis on täidetud mänguasjadest valmistatud autode ja jalakäijatega. Seda linna kasutatakse isejuhtivate autode tundengivõistlusteks, õpetamiseks ja demonstreerimiseks. Juhul kui Nvidia Drive on nendel andmetel kasutatav, saab seda kasutada mänguandmetel isesõitmissüsteemi loomiseks, sarnaselt sellele, kuidas kasutatakse Nvidia Drive’i päriselu situatsioonides. Selles lõputöös testitakse kolme erinevat Nvidia Drive'i mudelit, milleks on DriveNet, PathNet ja OpenRoadNet. Hinnatakse nende mudelite toimivust ja tehakse järeldus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF