DeepMOOC platvormile tagarakenduse dispetšeri arendamine

Nimi
Joosep Näks
Kokkuvõte
DeepMOOC platvorm on loodav keskkond tudengitele ja õppejõududele programeerimisülesannetes esitatud programmikoodi automaattestimiseks. Platvormi idee sündis asjaolust, et praegu Tartu Ülikoolis kasutusel olev lahendus, Virtual Programming Lab, on piiratud programmeerimiskeelte toega ning ei sisalda mõningaid võimalusi, mis oleks kasulikud programmeerimisaineid läbi viies. DeepMOOC platvormi eesmärk on need piirangud kaotada ning tulevikus saada universaalseks platvormiks, kus läbi viia programmeerimisainete raames automatiseeritavaid tegevusi. Need ei pea piirduma ainult klassikalise ühiktestimisega, vaid võivad olla näiteks ka koodi staatilist analüüsimist või ajakulu mõõtmist. Bakalaureusetöö raames arendatakse DeepMOOC platvormile tagarakenduse dispetšerit. Tarkvara eesmärk on korraldada suhtlust eesrakenduse, andmebaasi, failiserveri ning koodi jooksutamise konveieri vahel. Töös arutletakse tehnoloogiliste valikute üle ning kirjeldatakse valminud rakenduse struktuuri. Töö tulemusena valmis tagarakendus kõige selle sooritamiseks ning andmebaasi skeem andmete hoiustamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Põder, Tõnis Hendrik Hlebnikov
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad