arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


OWL formaadis oleva plokiahela turvalisuse ontoloogia parsimine
Nimi Mai Ristioja
Kokkuvõte Ontoloogia esitusi kasutatakse sageli ebaselgetes või veel selgelt väljakujunemata valdkondades, kus vajatakse definitsioonide, kontseptsioonide ning nende vaheliste suhete kohta selgitusi ja kokkuleppeid. Kirjalikus vormis ontoloogia esitusi on aga keeruline hoomata ning seega eksisteerib vajadus tööriistade järele, mis aitaksid neis sisalduvat infot paremini uurida ja mõista. Leidub vastava funktsionaalsusega tööriistu, millest kõige laiemalt kasutatav on Protégé. Kuid Protégé on professionaalseks kasutuseks mõeldud rakendus, mis võib tavakasutajale osutuda keerukaks ning mis vajab ka paigaldamist. Selle lõputöö eesmärk on luua veebipõhine tööriist turvalisuse ja riski haldamise (SRM) valdkonna mudelil põhinevate ontoloogia esituste uurimiseks, mis pakub lisavõimalusi ka plokiahela turvalisuse ontoloogia esituste toetamiseks. Arendatud tööriist nimega OwlParser laeb ontoloogia esituse kohalikust arvutist või veebist, võimaldab ontoloogia sisu sirvimist ning pakub SRM-põhist navigeerimist. Me loodame, et sellest saab kasulik tööriist SRM-põhiste ontoloogia esituste uurimiseks nii tudengite kui professionaalide jaoks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Mubashar Iqbal, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2022
PDF