Põhjuslikku järjepidevust tagav tagasipööratav siluja MPI programmidele

Nimi
Ott-Kaarel Martens
Kokkuvõte
Paralleelarvutusrakenduste arendamise protsess on tunduvalt keerukam harilike jadamisi käitatavate programmide arendamisest. Silumistööriistad on kasulikud mitmes tarkvaraarenduse etapis, sealhulgas teostamisel, analüüsis ja hoolduses. Mõned kõrgetasemelised silumisprogrammid pakuvad täiendusena üldistele silumiskäskudele ka tagasipööratavaid silumiskäske, lubades seeläbi programmi käituses tagasisuunas liikuda. MPI (ing. k. Message Passing Interface) on laialt levinud standard paralleelarvutusprogrammide arendamiseks.
Käesolevas töös esitletakse tagasipööratavate käskudega silumistööriista MPI programmidele, mis suudab tagada programmi põhjuslikku järjepidevust silumisprotsessi vältel. Antud silumistööriist rakendab kontrollpunktide hajusa loomise ja koordineeritud taastamise mehhanismi, et salvestada MPI programmi käitust ja pakkuda seeläbi tagasipöördumise funktsionaalsust. Autorile teadaolevalt on see esimene MPI silumistööriist, mis tagasipööratavaks silumiseks sellist mehhanismi rakendab. Valminud tööriist demonstreerib selle kontrollpunktide loomise ja -taastamise mehhanismi sobivust tagasipööratavaks silumiseks paralleelarvutuses.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Eero Vainikko, Stefan Hermann Kuhn
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF