Numbritaju tehisnärvivõrkudes

Nimi
Tetiana Rabiichuk
Kokkuvõte
Võimet ligikaudselt hinnata hulgas olevate objektide arvu täheldatakse nii inimestel kui ka loomadel. Selle võime tekkimise mehhanism on endiselt lahtine uurimisküsimus. Käesolevas töös vaatleme sellele küsimusele lähenemist tehisnärvivõrkude abil kahest vaatenurgast: kui interaktsiooni maailma objektidega tegevuste kaudu esilekerkivat omadust (nagu pakkus välja Kondapaneni and Perona, 2020) ja kui visuaalse süsteemi alt-üles projektsioonide esilekerkivat omadust (nagu pakkus välja Kim, Jang, Baek, Song, & Paik, 2021). Esimene lähenemine viib võrgu sisestusruumi topoloogilise korralduseni sisestavate näidiste kardinaalsuse suhtes lineaarsel monotoonsel viisil, mis meenutab "vaimset arvujoont". Teine lähenemine viib numbrite suhtes tundlike tehisüksuste tuvastamiseni, mille häälestusomadused sarnanevad ahvi prefrontaalses ajukoores registreeritud tõeliste neuronite häälestusomadustega. Kontrollkatsete seeria abil demonstreerime, et mõlema mudeli tehisüksustes ilmnev esitus ei lahuta hulga abstraktset arvulisuse omadust selle hulga moodustavate objektide visuaalsetest omadustest, mis on põimitud arvulisusega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF