Koondhinnete ning hinnetetabelite moodustamise keel DeepMOOC platvormile

Nimi
Kaarel Kangro
Kokkuvõte
DeepMOOC on arendatav automaattestimisplatvorm programmeerimisalaste ainete läbiviimiseks. Käesoleva töö raames loodi sellele platvormile lahendus koondhinnete ning hinnetetabelite moodustamiseks uue programmeerimiskeele vormis, mille interpretaator on implementeeritud Go keeles. Töös on kirjeldatud selle keele grammatika ning funktsionaalsus. Samuti on testitud interpretaatori töökiirust erinevate andmemahtude ja hindamisskeemide korral.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tõnis Hendrik Hlebnikov, Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad