arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Koondhinnete ning hinnetetabelite moodustamise keel DeepMOOC platvormile
Nimi Kaarel Kangro
Kokkuvõte DeepMOOC on arendatav automaattestimisplatvorm programmeerimisalaste ainete läbiviimiseks. Käesoleva töö raames loodi sellele platvormile lahendus koondhinnete ning hinnetetabelite moodustamiseks uue programmeerimiskeele vormis, mille interpretaator on implementeeritud Go keeles. Töös on kirjeldatud selle keele grammatika ning funktsionaalsus. Samuti on testitud interpretaatori töökiirust erinevate andmemahtude ja hindamisskeemide korral.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Tõnis Hendrik Hlebnikov, Ahti Põder
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad