Sõidukiirus on jaotusnihke varjatud põhjustaja

Nimi
Kristjan Roosild
Kokkuvõte
Antud töö uurib erineval sõidukiirusel genereeritud andmete mõju isesõitvatele tehis- närvivõrkudele, näiteks juhul kui turvalisuse eesmärgil testitakse mudelit madalatel kiirustel. Autonoomse mänguauto Donkey Car abil leiame, et halva sõitmisoskuse põhjuseks võib tõepoolest olla ebasobiv kiiruse valik. Sõitmine kiirusel, mis on süsteemi jaoks uudne mõjutab seda negatiivselt läbi kahe mehhanismi. Esiteks, kiirem sõit toob kaasa agressiivsema keeramise mis tähendab väljundite muutust. Teiseks, mitmekaadriliste mudelite puhul on uudse kiiruse näol tegemist jaotusvälise sisendiga, mis on teada probleem tehisnärvivõrkudele.
Uuringu tulemused näitavad kui oluline on isesõitvate süsteemide testimine ja rakendamine neile teadaolevatel kiirustel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Andmeteadus
Juhendaja(d)
Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF